Blog

El gran repte de 2030 per Viladecans

La societat actual s'enfronta a una gran emergència i necessitem solucions immediates. És per això que, ara més que mai, busquem respostes en la ciència i la innovació perquè ens proporcioni solucions.

La Comissió Europea destaca, dins de les seves moltes prioritats, transformacions necessàries per aconseguir ciutats intel·ligents i climàticament neutres abans del 2030. Per assolir-ho, ha llançat la missió de tenir 100 ciutats europees climàticament neutres, convertint aquestes ciutats en centres d'innovació en la transició verda europea. Aquestes ciutats seran les que guiïn la resta per aconseguir el mateix objectiu l'any 2050.

De la mateixa manera, l'Agenda Urbana proporciona un marc referencial d'objectius consensuats a escala internacional, estatal i autonòmic que serveix per orientar aquestes transformacions necessàries per garantir una vida saludable i digna a les properes generacions. De fet, els deu propòsits estratègics de l'agenda urbana espanyola valoren, precisament, el model de ciutat mediterrània com un referent a preservar i desenvolupar, i conviden a fer una reflexió en profunditat sobre el model de ciutat que aspirem a desenvolupar a la pròxima dècada.

Aconseguirà Viladecans ser una ciutat totalment neutra el 2030?