La idea Changemaker evoluciona

Ser un Changemaker no tracta únicament d'expressar una opinió sobre un tema determinat. És molt més que això.

Ja existeixen algunes escoles a Espanya que, en el seu ensenyament, es basen en la idea Changemaker. En aquests col·legis els nens no només reben l’educació tradicional (molt necessària), sinó que també aprenen a ajudar als altres i a combatre les diferents problemàtiques que se’ls presenten al seu dia a dia i que, en un futur, se’ls presentaran.

El projecte Changemaker a escoles neix, moltes vegades, d’una gran frustració per part de professors, pares, adolescents o de la societat en general. I conclou, com a conseqüència, en una transformació del sistema per al benefici dels alumnes que també acaba beneficiant professors i famílies.

A poc a poc, la idea Changemaker evoluciona i s’implica a nombroses escoles, encara que de manera diferent. Des del Govern de Viladecans, es dissenya aquesta acció basada en la idea Changemaker que intenta involucrar al públic juvenil en les estratègies de futur dels territoris i crear material que serveixi de suport per al treball posterior als centres educatius, a més de donar-li visibilitat i difusió al projecte.

En definitiva, el projecte Changemaker basat en escoles busca que els alumnes ajudin mentre aprenen i participen en la societat, adoptant valors i involucrant-los en el seu dia a dia i el seu futur. També, que aprenguin a ser conscients dels problemes que se’ls presenten i a saber solucionar-los en la mesura que sigui possible prenent les millors decisions, sabent explicar-se i defensar-se. És important oferir als alumnes un ampli ventall d’oportunitats perquè puguin demostrar les seves capacitats i es converteixin en ciutadans productius i amb coneixement.